मनोरंजन

“सात दिन-भित्रमा तपाइले सोचेको काम ब’न्नेछ,बे-वास्ता नगर्नुहोला,पूरा पढेर ॐ लेखि से’यर गरौं”!

सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा